اسباب بازی فکری با نام پازل

پازل از دیگر اسباب بازی‌های مفید برای پرورش ذهن و خلاقیت کودکان است.

Related image

در این  نوع خرید اسباب بازی  ان یاد می‌گیرند که چگونه باید پازل‌های هم تراز را کنار یکدیگر قرار دهند و هنگامی که شکل پازل کامل می‌شود کودک احساس بسیار خوبی می‌کند و باعث می‌شود کودک اعتماد به نفس پیدا کند و در نهایت کودک از این که توانسته است یک کار از نظر خودش بسیار مهم را انجام دهد بسیار خشنود می‌شود.

دندانگیر چرخان مانچکین munchkin رنگ آبی (جغجغه ای)

شاید والدین فکر کنند که تنها ساختن و قرار دادن پازل‌ها در کنار هم برای کودکان کافی است اما کودکان تنها برای جلب توجه شما و خوشحال کردن والدین خود تلاش می‌کند تا این بازی را انجام دهد. بنابراین نباید به قول معروف بعد از تمام کردن پازل‌ها در ذوق کودک خود بزنید بلکه سعی کنید با خوشحالی و اشتیاق به کودک روحیه بدهید.