اهمیت مصرف انواع ویتامین ها

محققان برای دست یافتن به این نتیجه روی ۱۷۴۷ فرد با میانگین سنی ۶۵ سال بررسی‌هایی انجام دادند.

برای این کار آن‌ها پرسشنامه‌هایی در اختیار داوطلب‌ها قرار دادند و نوع تغذیه و میزان دریافت ویتامین B را در این افراد بررسی کردند.

علاوه بر این خون این داوطلب‌ها نیز به طور مرتب مورد آزمایش قرار می‌گرفت.

 

محققان این افراد را به مدت ۸ تا ۹ سال تحت نظر گرفتند و پارامترهای بیوشیمیایی داوطلبان زنده با پارامترهای بیوشیمیایی افرادی که در طول این پژوهش به دلیل کمبود آهن از دنیا رفتند را مقایسه کردند.

 

محققان مشاهده کردند افرادی که طول عمر بیشتری داشتند افرادی بودند که تغذیه ایی سرشار از ویتامین B1 و B3 داشته‌اند.

جذب بیشتر ویتامین B1 و ویتامین B6 طول عمر افراد را تا ۱۰ سال افزایش می‌دهد

علاوه بر این میزان ویتامین B6 و B9 خون این افراد نیز به طور چشمگیری بیشتر بوده است. در واقع میزان ویتامین این افراد با توجه به تغذیه ای که داشته‌اند متفاوت بوده است.