بهترین گوشواره های برای انواع صورت ها

بهترین گوشواره برای صورت های گرد:
گوشواره های بیضی، مربعی و گوشواره های بلند و آویزان بهترین انتخاب برای صورت های کلاسیک گرد است. این گوشواره باعث جلب توجه به گونه ها و خطوط فک میشود و میتواند صورت را درازتر نمایش دهد. صورت های گرد باید از گوشواره های حلقه ای به هر اندازه ای اجتناب کنند، زیرا باعث میشود صورت شما سنگین و بد تراش به نظر برسد.

بهترین گوشواره برای صورت های قلبی شکل:
گوشواره هایی با نگین افتاده و تا چند سانتی متری نرمه گوش و همچنین گوشواره های حلقه ای باسایز متوسط بهترین انتخاب برای این دسته از افراد هستند. گوشواره با طرح های درشت رنگ های روشن، توجه را به سمت گونه ها جلب میکند که گزینه مناسبی برای اینگونه صورت ها بخصوص با مدل موی جمع شده در پشت هستند. استفاده از گوشواره های میخی و حلقه ای ریزتوصیه نمیشود، زیرا باعث جلوه دادن صورت بسیار گرد و چاق در اطراف گونه ها و خطوط فک میشود.

بهترین گوشواره برای صورت های بلند:
گوشواره های لوستری و همچنین قطره ای بهترین انتخاب برای افراد با صورت های بلند است، زیرا توجه را به گونه ها جلب میکند و صورت را پرتر نشان میدهد. از گوشواره های دراز و باریک که تا فک پائین می آیند اجتناب کنید چون باعث داراز بهنظر رسیدن صورت شما میگردد.

بهترین گوشواره برای صورت های بیضی شکل:
گوشواره های آویزان بسیار بزرگ و بلند بهترین انتخاب برای صورت های بیضی شکل است. اما افراد با  این فرم صورت (که شاید ایده آل ترین فرم صورت باشد) میتوانند از هر نوع طرح گوشواره استفاده کنند. گوشواره های حلزونی، حلقه ای متوسط وقطره ای آویزان انتخاب های خوبی برای روزهای مختلف هستند. اگر گوشواره های بلندتری انتخاب میکنید، باید بدانید مدل موی جمع شده در پشت با گوشواره های بلند ترکیب خوبی بدست میدهد.

بهترین گوشواره برای صورت های مربع شکل:
گوشواره های قطره ای افتاده و همچنین گوشواره های حلقه ای بزرگ بهترین انتخاب هستند، بخصوص اگر گوشواره تا پائین خصوط فک برسد. صورت های مربعی شکل باید با گوشواره های حلقه ای گرد و بزرگ همراه شوند.

بهترین گوشواره برای صورت های الماس شکل:
صورت های الماس شکل به خودی خود دارای توازن میباشند، شما باید گوشواره هایی ساده با طرح های کلاسیک را استفاده کنید. گوشواره های قطره ای آویزان کوچک که تا نزدیک خط چانه می آیند، گزینه ایده آلی برای لباس های