چگونه پنیر ساخته می‌شود؟

‌● اساس پنیر چیست؟

هر نوع شیری که برای پنیرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد اعم از شیر گاو، بز، گوسفند، بوفالو، شتر، گاومیش و… باید دارای پنج ترکیب اصلی یعنی آب، لاکتوز، چربی، پروتئین و مواد معدنی باشد. دو نوع پروتیین در شیر وجود دارد: کازیین و آب‌پنیر. کازیین که اساسی‌ترین ترکیب شیر در پنیر‌سازی است همراه با چربی قسمت عمده جزء جامد پنیر را می‌سازد درحالی‌که آب‌پنیر مایعی است که پس از دلمه شدن شیر بر‌جای می‌ماند.

در تولید پنیر هشت مرحله صورت می‌گیرد که همه آنها به منظور دستیابی به سه هدف اصلی انجام می‌شود:

۱) تولید دلمه جامد از شیر مایع با استفاده از اسید

۲) خارج کردن آب‌پنیر

۳) افزایش مقدار نمک در محصول نهایی

تغییر در کمیت این سه مورد موجب ایجاد تنوع در پنیرسازی می‌شود زیرا مقدار آب و اسید و نمک نقش بسیار مهمی در فرآیند رسیدن خواص پنیر و رشد و نمو باکتری‌های موجود در آن داشته و در نهایت روی بو، طعم و بافت نهایی تاثیر می‌گذارد.

۸ گام پنیرسازی

۱) افزودن اسید و آنزیم: باکتری‌های مولد اسید و آنزیم‌های مشتق شده از دیواره معده حیوانات شیر‌ده که موسوم به رنت است به شیر افزوده می‌شود. در نتیجه پروتئین‌های شیر شکسته شده و به اصطلاح عامیانه شیر می‌برد و چیزی را حاصل می‌کند که به آن دلمه می‌گویند.

۲) برش دادن: دلمه تشکیل شده را به قطعات کوچک‌تر برش می‌دهند تا آب کمتری داخل آن باقی بماند. با این کار بیشتر آب‌پنیر از دلمه خارج می‌شود. هر چه پنیر خشک‌تر باشد باید برش بیشتری بخورد.

۳) پخت: دلمه را ضمن حرارت‌دادن دایم تکان می‌دهند تا آب‌پنیر بیشتری از آن خارج شود. در پنیر‌های خشک‌تر حرارت بیشتر توام با تکان به مدت طولانی‌تر اعمال می‌شود. حال آنکه در بعضی از پنیر‌های مرطوب هیچ‌گونه حرارت و تکانی صورت نمی‌گیرد.

۴) تخلیه: در این مرحله بسته به میزان خشکی پنیر نهایی، بیشتر آب‌پنیر را از دلمه جدا می‌کنند.

۵) اتصال: این مرحله توام با تخلیه صورت می‌گیرد تا ضمن خروج آب‌پنیر دلمه‌های کوچک‌تر به یکدیگر متصل شده و توده بزرگتری ایجاد کنند.

۶) فشار: بسته به نوع پنیر با استفاده از وزنه‌های مخصوص ضمن شکل دادن به محصول، آب‌پنیر بیشتری را از آن خارج می‌کنند.

۷) نمک سود کردن: نمک می‌تواند با پاشیدن یا مالیدن روی پنیر یا خواباندن آن در محلول نمکی افزوده شود. این امر به خروج آب‌پنیر هم کمک می‌کند.

۸) فرآیند‌های ویژه: این مرحله شامل هر نوع اعمال ویژه است که بسته به نوع پنیر و شرایط محیطی در مراحل مختلف رسیدن پنیر روی آن صورت می‌گیرد.

Behsite.ir